Paděr

Paděr je tradiční občasopis 18. skautského střediska. Poprvé vyšel v roce 1990. V roce 2008 překročil padesáté číslo a oslava těchto „kulatin“ byla ještě o rok později dovršena získáním třetího místa v celostátní soutěži oddílových a střediskových časopisů Speculator Scriptor. Paděr se snaží svoje čtenáře pobavit i informovat o dění ve středisku prostřednictvím reportáží, rozhovorů a nejrůznějších výtvorů ze schůzek a výprav. Psát do něj může každý, kdo udrží psací potřebu ve svém pařátku. Pro ocenění jeho kvalit však není ani tato schopnost nutná. Redakci po Duchovi momentálně šéfuje Chilli. Svoje náměty, návrhy, dotazy a články můžete posílat na adresu pader.kruh@gmail.com. Vyskytujeme se též na facebooku.